Nota Prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Intervet Sp. z o.o. Serwis jest adresowany do ogółu społeczeństwa, w szczególności do właścicieli psów i kotów, chorujących na cukrzycę. Celem serwisu jest informowanie o zdrowiu i chorobach zwierząt, w tym prezentowanie zagadnień, związanych z cukrzycą u psów i kotów.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Intervet Sp. z o.o.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem weterynarii i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.
Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzające go osoby nie będą traktowane jako poufne. Intervet Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Intervet Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Intervet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.
Intervet Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Intervet Sp. z o.o., a firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Copyright © 2012 Intervet Sp. z o.o.