Powikłania cukrzycy u psów

Powikłania występujące w przebiegu cukrzycy u psów są wynikiem przewlekłego utrzymywania się podwyższonego stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia).

Ze względu na krótszy okres życia u psów obserwuje się mniej powikłań cukrzycy niż u ludzi. Kontrola i utrzymywanie optymalnego stężenia glukozy we krwi pozwala na zminimalizowanie długofalowych powikłań cukrzycy.

Zaćma cukrzycowa

Jest najczęstszym powikłaniem cukrzycy u psów.
Zaćma (katarakta) jest wynikiem zmętnienia i utraty przezierności soczewki, czego następstwem jest utrata zdolności widzenia. Zdecydowanie częściej zaćma występuje u psów niż u kotów z cukrzycą.

Co jest powodem zaćmy cukrzycowej?

Wysokie stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia) wywołuje zmiany w soczewce oka. Glukoza zaczyna przenikać z krwi do cieczy wodnistej oka (wypełnia ona wnętrze gałki ocznej), a z niej do soczewki. W soczewce przekształca się w inny cukier - sorbitol, który ulega w niej kumulacji. Odkładający się w soczewce sorbitol wywołuje wzrost ciśnienia osmotycznego w jej wnętrzu, co skutkuje zwiększonym napływem wody do soczewki, a to z kolei przyczynia się do rozwoju zaćmy.

Leczenie

Metodą leczenia zaćmy jest chirurgiczne usunięcie soczewki, w celu przywrócenia zdolności widzenia. Kontrolowanie stężenia glukozy we krwi pozwala zapobiec lub odsunąć w czasie wystąpienie zaćmy cukrzycowej.