Sterylizacja suk z cukrzycą

Cukrzyca jest bezwzględnym wskazaniem do sterylizacji suk. Wynika to ze specyfiki cyklu płciowego suk, u których po cieczce przez około 2 miesiące utrzymuje się stale wysokie stężenie progesteronu w organizmie (niezależnie od tego czy dana suka jest w ciąży czy nie). Progesteron jest hormonem produkowanym przez jajniki i ma działanie silnie diabetogenne – „pro-cukrzycowe”. Stąd chirurgiczna sterylizacja, dzięki której usuwa się źródło progesteronu, pomaga ustabilizować zapotrzebowanie organizmu na insulinę, a cukrzyca staje się łatwiejsza do leczenia i kontroli.

Suki z rozpoznaną cukrzycą powinny zostać poddane sterylizacji tak szybko, jak to możliwe. Sprawi to, że choroba będzie u nich łatwiejsza do leczenia.

Znieczulenie ogólne psów z cukrzycą

Czy pies chory na cukrzycę może zostać poddany znieczuleniu ogólnemu?
Tak, takiego psa można znieczulić, jeśli wystąpi taka konieczność. Oczywiście taki pacjent wymaga większych przygotowań do zabiegu. Lekarz weterynarii zawsze indywidualnie oceni stan zdrowia pacjenta, zaleci wykonanie badań dodatkowych i dobierze leki stosowane podczas znieczulenia ogólnego.