Powikłania cukrzycy u kotów

Powikłania występujące w przebiegu cukrzycy u kotów są wynikiem przewlekłego utrzymywania się podwyższonego stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia).

Ponieważ koty żyją krócej niż ludzie to rozwija się u nich mniej przewlekłych powikłań cukrzycy, niż u osób cierpiących na tą chorobę. Wyregulowanie poziomu glikemii (stężenia glukozy we krwi) i codzienna kontrola procesu chorobowego pozwalają przeciwdziałać zarówno ostrym jak i przewlekłym powikłaniom cukrzycy u kotów.

Neuropatia cukrzycowa

Neuropatia cukrzycowa to inaczej osłabienie kończyn miednicznych. Jest to najczęściej spotykane przewlekłe powikłanie cukrzycy u kotów.

Co jest przyczyną neuropatii cukrzycowej u kotów?

Główną przyczyną prowadzącą do powstania neuropatii cukrzycowej jest utrzymująca się hiperglikemia, czyli podwyższone stężenie glukozy we krwi. Prowadzi ona do szeregu zmian w budowie włókien nerwowych, co jest powodem ich uszkodzenia i zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu – włókno nerwowe zaczyna wyglądać jak ser szwajcarski z dziurami i przestaje prawidłowo przewodzić impulsy nerwowe. W efekcie dochodzi do pojawienia się objawów osłabienia kończyn miednicznych i kot zaczyna chodzić na całych stopach.

Leczenie

  • Brak swoistej terapii.

  • Zapobieganie przewlekłym powikłaniom cukrzycy polega na stałym kontrolowaniu glikemii (stężenia glukozy we krwi), leczeniu cukrzycy za pomocą insuliny i ściśle określonej diety oraz współistniejącej i wikłającej cukrzycę choroby.

Zaćma cukrzycowa

Zaćma cukrzycowa u kotów występuje bardzo rzadko, znacznie rzadziej niż u psów z cukrzycą. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaćmy przejdź do: Powikłania cukrzycy u psów.